Straipsniai

 
 
 
 Data: 2020.01.09
Jei nori būti sveikas siela, vieną dieną per savaitę turi skirti Dievui, o jei nori būti sveikas kūnu – pirčiai” – taip TV laidos ,,Vantos lapas” vedėjui šiame reportaže pasakė mūsų pirties dizainą sukūręs krosnies meistras Aleksandr Akatjev. 2018 m. vasario 24 d. duris atvėrusius ,,Pirties namus” kartu su ,,Vantos lapu” įvertino ir žymiausi Lietuvos pirtininkai. Džiaugiamės, kad galime dalintis stipriu, kvapniu, kupinu bendrystės pirties garu su  Kauno miesto, apylinkių gyventojais ir svečiais. Ir visada laukiame Jūsų apsilankant, linkėdami, kad būtume sveiki ir kūnu, ir siela!
 Data: 2018.03.06
,,Pirties namų” pastato II-ojo aukšto, kovos menų sporto bazės, pritaikymas neįgaliesiems
 
 UAB "Empatija" įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą Kovos menų  sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems, siekiant neįgaliųjų sporto plėtros“Nr.SP2019-1-130.
 
 Atsakinga projekto institucija- VŠĮ ,,Centrinė projektų valdymo agentūra”.
 Projekto įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 18 d.
 Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. spalio 30 d.
 
 Projekto tikslas: Kovos menų sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems, siekiant Kauno miesto neįgaliųjų sporto plėtros.
 
 Projekto uždaviniai:
 1. Neįgaliųjų keltuvo montavimo darbai.
 2. Kauno miesto bendruomenės neįgaliųjų kovos menų sporto plėtra.
 
 Numatomi projekto rezultatai:
 1.1. Sumontuotas neįgaliųjų keltuvas, sudarantis jiems sąlygas savarankiškai patekti į kovos menų sporto  sales.
 2.1. 30 neįgaliųjų iš Kauno miesto bendruomenės aktyviai dalyvaujančių kovos menų sporto veikloje.
 
 Įgyvendinus projektą, neįgaliems asmenims bus sudarytos galimybės dalyvauti fizinio aktyvumo kovos  menų sporto veiklose.
Pritaikius sporto bazę judėjimo negalią turintiems asmenims, bus užtikrinama jų teisė sportuoti ir būti fiziškai aktyviais, taip pat sudarytos galimybės neįgaliems žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime bei turėti lygias teises.
Esminė integravimo proceso nuostata ta, kad žmogus su negalia turi dalyvauti socialinėje įgalių žmonių bendruomenės veikloje. Tai padeda šiems žmonėms būti aktyviems ir gyventi drauge su tais, kurie neturi ypatingų poreikių.